Imperium

Politická komedie Christiana Krachta v Schauspielhaus Wien. Režie: Jan-Christoph Gockel.
Termíny