We are the Champions

Hudba, Vážná hudba, Klasická hudba
We are the Champions

Classical Music Maniacs
Jarolím Ružička umelecký vedúci / husle
Martin Vanek moderátor
We Are the Champions
program s talentovanými žiakmi ZUŠ
Termíny