Kouzlo nití

Výstava, Volný čas, výstava, kultura, volný čas
Výstava vánočních paličkovaných drobností pro oko i dobrou náladu.








Kontakty

http://kpbo.cz/

Termíny