Slavnostní mše svatá

Volný čas, ostatní, kultura, volný čas
V latinském jazyce a s latinskými lidovými zpěvy!
Termíny