Živý betlém

Výstava, Volný čas, Pro děti, výstava, kultura, volný čas, pro děti
Tradiční sváteční setkání u „Živého betléma“. Na programu je příchod Svaté Rodiny, pastýřů, dále ovečky, vánoční scénka, vystoupení Drahánku ze Soukromé ZUŠ a sboru MARTINI z farnosti sv. Martina. Pro všechny zajištěn horký čaj.
Termíny