Slavnost narození Páně

Volný čas, volný čas, kultura, ostatní
Pastýřům andělé zvěstovali Ježíšovo narození. Rozdávají se vánoční oplatky, zvláštní pečivo pro dnešní den.
Termíny