O veliké řepě – pohádka pro děti

Volný čas, Pro děti, pro děti, volný čas, kultura
Zábavná interaktivní pohádka. Představení pro malé i velké v podání absolventů Divadelní fakulty JAMU v Brně (většinou neslyšící nebo nedoslýchaví) využívá jednoduchých srozumitelných znaků, gest, mimiky, pohybu a fantazie. Aktivní účast diváků je vítána. Přijďte se zasmát.

09:30 h Azylový dům
10:00 h Klub Ratolest
Termíny