Jsem v Česku doma, nebo jen cizinec?

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference, přednáška, beseda, kultura, volný čas
Odborná beseda s Mgr. Martinou Neumannovou. Vstup zdarma. Hrazeno z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV. Hlídání dětí zajištěno.
Termíny