Adventní roráty

Volný čas, ostatní, volný čas, kultura
(úterky a čtvrtky v 5:30 h)
Tradiční jitřní bohoslužby mají svou zvláštní, typickou atmosféru, odkazují na noční bdění svatého Josefa a Panny Marie v Betlémě.
Termíny