Koncerty pre Danube River Cruises

Hudba, Vážná hudba, Klasická hudba
Mozart Ensemble Pressburg
Juraj TOMKA – 1. husle
Andrej BARAN – 2. husle
Veronika PROKEŠOVÁ – viola
Pavol MUCHA – violončelo

Program:
W. A. Mozart (1756-1791) Sláčikové kvarteto č. 4 C dur, KV 157
Franz Schubert (1797-1828) Quartettsatz c mol, D 703
W. A. Mozart (1756-1791) Malá nočná hudba G dur, KV 525
Joseph Haydn (1732-1809) Sláčikové kvarteto č. 61 d mol “Kvintové” op. 76/2
Termíny