Praktická rétorika

Kurzy, vzdělání, konference
Praktická rétorika Kurz proběhne v termínech: 17., 24. února, 2. a 9. března • 4 x 2 hodiny přednášek a cvičení • Technika řeči • Práce s emocemi • Neverbální komunikace • Trénink řečnických dovedností
Kontakty

www.akropolis.cz

Termíny