Olga Lomová: Čína sama o sobě

Kurzy, vzdělání, konference

Naše ekonomické a politické sbližování s Čínskou lidovou republikou doprovází rétorika mnohatisícileté civilizace, odlišných kulturních tradic a úspěchu čínského modelu. Pohled na Čínu zevnitř však ukazuje složitý zápas s břemenem tradice, staré i nedávné. 

Tradici a vyrovnávání se s minulostí v Číně se věnuje přednáška profesorky Olgy Lomové z FF UK.

Těšíme se na Vás!

Termíny