Holokaust a jiné genocidy

Kurzy, vzdělání, konference

Český překlad knihy Holokaust a jiné genocidy představí, o významu vzdělávání a o mechanismech genocidy promluví Martin Šmok z USC Shoah Foundation a Petr Pánek, ředitel nakladatelství Pant. 

Další rozměr chápání tématu nabídne více než dvacet úryvků z filmových vzpomínek očitých svědků: přeživších genocidy Arménů za první světové války, hladomoru na Ukrajině, holokaustu, tedy genocidy Židů a osob za Židy označených za druhé světové války a genocidy Tutsiů ve Rwandě. 

Materiál nabízí unikátní šanci k zamyšlení nad konstrukcemi nepřítele, propagandou a dalšími fázemi společnými všem genocidám, z nichž poslední je popírání toho, že k nějaké genocidě vůbec došlo.

Termíny