Adventní zpívání na Kozím plácku

Volný čas, Hudba

Nalaďte se na vánoční atmosféru a připojte se společně se svou rodinou, přáteli a sousedy na adventní zpívání ve středu 16. prosince od 17 hodin. Městská část Praha 1 si vás dovoluje pozvat v rámci sousedských setkání na Adventní zpívání na Kozím plácku. V rámci doprovodného programu vystoupí Bohemia Dixie Band, sbor kostela sv. Ducha a konzervatoř prof. Bauerové.

Termíny