Mimořádný předvánoční koncert České filharmonie

Volný čas
Přenos z Dvořákovy síně Pražského Rudolfina. Dirigent: Manfred Honeck, sólisté: Simona Houda-Šaturová – soprán, Nina Maria Edelmann – alt, Peter Berger – tenor, Paul Armin Edelmann – bas, Pražský filharmonický sbor – sbormistr Lukáš Vasilek, Kantiléna, sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno – sbormistři Jakub Klecker a Michal Jančík.
Termíny