Hommage á Bohdan Warchal

Hudba, Vážná hudba
Ewald Danel umělecký vedoucí / housle / viola
Martina Karnoková housle
Kiril Stoyanov Marimba

Ilja Zeljenka Hudba pro Warchala
Johann Sebastian Bach Koncert pro dvoje housle a sláčikový orchester d mol, BWV 1043
Emmanuel Séjourné Koncert pro marimbu a sláčikový orchestr
Antonín Dvořák Sláčikove kvarteto F dur Americké, op. 96 (verze pro orchestr)
Termíny