Glinka, Zagar, Dvořák

Hudba, Vážná hudba
Rastislav Štúr dirigent
Jozef Lupták violončelo

Michail Ivanovič Glinka Valčíková fantazie
Peter Zagar Prelúdium, rondo a allegro pro violončelo a orchestr
Antonín Dvořák Symfonie č. 8 G dur, op. 88
Termíny