AVČ: Rodokmeny, matriky a staré texty

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference, ostatní, vzdělání, volný čas, kultura
Praktický workshop na téma genealogie, archiv a pomocné vědy historické pro veřejnost. Vstupné 50 Kč.

Počet míst je omezen! Přihlášky a platby na workshop přijímáme předem a to v referenčním odd. KKD, přízemí vpravo.
Termíny