"KINO V KNIHOVNĚ" - promítání filmu Pevnost (ČR 2012, režie Klára Tasovská a Lukáš Kokeš)

Film, Volný čas, kultura, volný čas, film
Z projektu "Dělám kino", s malým občerstvením.
Termíny