ART CENTRUM GALERIE 4

Výstava, Volný čas, výstava, volný čas, kultura, ostatní
Slavnostní otevření a vernisáž výstavy
koná se pod záštitou Ministra kultury ČR Mgr. Daniela Hermana, Ministerstva kultury ČR zastoupeném Ing. Vlastislavem Ourodou, Ph.D. a hejtmana Karlovarského kraje JUDr. Martina Havla
Výstava bude obsahovat 100 nejvýznamnějších českých a zahraničních autorů vystavujících v Galerii 4 za uplynulých 30 let. Na vernisáži výstavy bude zároveň pokřtěna kniha „Art Centrum Galerie 4”, která chronologicky shrnuje výstavní i mimovýstavní aktivity Galerie 4 od roku 1985 do roku 2015 a v katalogové části uvede 100 prací vystavených autorů.

Projekt přestavby Art Centrum Galerie 4 byl financován Karlovarským krajem.
Slavnostní otevření a výstavu spolufinancovali: Karlovarský kraj, Město Cheb, Nadace Český les, Cateringo a divadlo Buchty a loutky. Celoroční výstavní program podpořil Státní fond kultury České republiky
Termíny