Obrazy Chebu - POKRAČOVÁNÍ VÝSTAVY z 9. 10. 2015 - v muzeu

Výstava, Volný čas, výstava, volný čas, kultura, ostatní
Výstava - vyobrazení města od raného novověku po 20. století.
Více než tři desetiletí již uběhla od konání poslední tematické výstavy věnované proměnám podoby města Chebu v průběhu staletí. V letošním roce spojilo Muzeum Cheb své síly s Galerií výtvarného umění v Chebu k realizaci projektu, mapujícího architektonický a urbanistický vývoj města zachycený v díle profesionálních umělců i amatérů od konce 15. do 2. poloviny 20. století. Cílem společného podniku je vedle vydání publikace „Obrazy Chebu“ také uspořádání stejnojmenné výstavy, jež proběhne současně v obou institucích. Část výstavní expozice umístěná v prostorách Muzea Cheb bude věnována období od sklonku středověku do konce 19. století a veřejnosti představí více než pět desítek exponátů. Vedle četných grafik a olejomaleb bude možno zhlédnout téměř 150 let starý městský model zhotovený koželužským mistrem Albertem Heroldem nebo rukopisný plán pevnostního města Chebu z období napoleonských válek. Zastoupeny budou rovněž práce chebských malířů 17. – 19. století nebo nejstarší tištěná knižní ilustrace s vyobrazením Chebu.
Výstava „Obrazy Chebu“ se koná ve výstavních prostorách Muzea Cheb a Galerie výtvarného umění v Chebu ve dnech 9. 10. 2015 ̶ 3. 1. 2016. Zahájení výstavy spojené s představením publikace proběhne ve čtvrtek 8. 10. 2015 v 17.00 v Muzeu Cheb, následně v 18.30 v Galerii výtvarného umění v Chebu.
Kurátoři výstavy M. Bäumlová, Z. Černý a M. Fišer Vás tímto zvou na pomyslný výlet do ulic starého Chebu a těší se na Vaši návštěvu.
Komentované prohlídky výstavy „Obrazy Chebu“ – během listopadu (mimo 5.11.2015) každou středu (GAVU Cheb) a čtvrtek (Muzeum Cheb) od 16 do 17 hod. . Výstavou budou provázet její autoři (Mgr. Zbyněk Černý, Mgr. Michaela Bäumlová a Mgr. Marcel Fišer, Ph.D.).
Muzeum Cheb: 12.11.2015, 19.11.2015, 26.11.2015
upoutávka k výstavě: http://chebskatelevize.cz/?p=2093
vernisáž: http://chebskatelevize.cz/?p=2113
Termíny