CHEBSKÝ HRAD - STÁLÁ EXPOZICE

Výstava, Volný čas, výstava, volný čas, kultura, ostatní
Expozice chebského kamnářství, přibližující tradici kamnářské výroby od středověku po 40. léta našeho století a archeologická expozice - výsledky dosavadních archeol.výzkumů na Chebsku umístěné v části kasemat Chebského hradu
Historie hradu Cheb začala na počátku 12. století. Vznik i rozvoj hradu je spjat s rodem Štaufů, rodem římsko-německých králů a císařů. Ti jej nechali koncem 12. století přestavět na císařskou falc, jediného zástupce tohoto typu hradní architektury na území České republiky.
Z někdejší rozsáhlé hradní pevnosti se do dnešních dnů dochovalo torzo kdysi honosného paláce, mocná obranná Černá věž a především unikátní dvojitá románsko-gotická kaple sv. Martina, Erharda a Uršuly. V areálu hradu můžete také navštívit kasematy s expozicí chebského kamnářství, tzv. Kuchelhaus - pozůstatky hospodářské budovy či Mlýnskou věž. Na nádvoří si můžete prohlédnout náhrobní kameny z původního slovanského pohřebiště, které bylo dříve v místech dnešní kaple, hradní studnu nebo hradní děla.
Termíny