MUZEUM CHEB - STÁLÁ EXPOZICE

Výstava, Volný čas, výstava, volný čas, kultura, ostatní
Rozsáhlá etnografická sbírka, gotické a barokní plastiky, sakrální deskové malby, tradiční chebská keramika, obrazy členů rodu Valdštejnů, 2 valdštejnské expozice, náhrobní kameny, Příběhy města v 19. století a Proměny Chebska ve 20. stol., aj.
V bývalém Městském domě, jednom z nejstarších měšťanských domů na chebském náměstí, který bývá po nejznámějším ze svých majitelů označován také jako Pachelbelův, bylo 15. května 1874 otevřeno Muzeum města Chebu, které patří mezi nejstarší regionální muzea v Čechách. Se svými přibližně 100.000 kusy sbírkových předmětů, bohatými sekundárními dokumentačními fondy k dějinám Chebska a obsáhlou studijní knihovnou patří k nejdůležitějším muzejním zařízením v Karlovarském kraji.
V nové uměleckohistorické expozici se návštěvníci seznámí s bohatou historií města i regionu, bohatými uměleckořemeslnými sbírkami muzea, mezi kterými zaujmou např. chebské antependium - korálková oltářní výšivka ze 14. století, dále gotické a barokní plastiky a ukázka chebské reliéfní intarzie s alegoriemi Večera, Rána, Dne a Noci z dílny J.K. Haberstumpfa. K reprezentativním exponátům patří také dochované části oltáře z nedalekého Ostrohu (Seebergu) z konce 15. století tvořené plastikou Oplakávání Krista a oltářními křídly s deskovými malbami s výjevy z Křížové cesty.
Součástí prohlídkové trasy je i valdštejnský okruh, připomínající osobnost Albrechta z Valdštejna, jenž byl v Pachelbelově domě dne 25. února 1634 zavražděn. Součástí valdštejnské expozice nejsou jen prostory, v nichž se skončil život slavného vojevůdce, ale i autentické předměty z jeho osobního vlastnictví, vycpanina Valdštejnova oblíbeného jezdeckého koně či kolekce uměleckých děl s valdštejnskou tématikou, mezi nimiž vyniká soubor pozdně renesančních řezeb ve slonovině z pozůstalosti význačného valdštejnského sběratele Hermanna Hallwicha.
Termíny