STO ZVÍŘAT

Volný čas, Hudba, koncert, volný čas, kultura
Devítičlenná ska-rocksteady kapela na turné ke svým 25tinám.
Termíny