AVE MARIA

Volný čas, Hudba, koncert, volný čas, kultura
Koncert v ojedinělé a originální dramaturgii založené na souzvuku dvou královských nástrojů - koncertního křídla a varhan ( prof. Vladimír Župan - klavírní virtuos, hudební skladatel, zasl. umělec Ukrajiny; Václav Urban - představitel české varhanní školy), kdy oba nástroje zní současně, či si navzájem předávají témata, upravená pro hru dvou královských nástrojů hudebním skladatelem a klavírním virtuosem Vladimírem Županem, a to pouze pro tento koncert. Oba umělci překonávají handicap až třiceti metrů, kdy jsou bez jakéhokoli kontaktu. Tento jedinečný umělecký zážitek je umocněn i sólovým vystoupením obou mistrů a zpěvem operní pěvkyně Emy Hubáčkové.
Brilantnost a virtuosita účinkujících umělců vdechne život nejslavnějším skladbám navozujícím adventní náladu. V doprovodu královských nástrojů zazpívá operní pěvkyně Mgr. Ema Hubáčková krásné adventní skladby, ve virtuosním sólovém projevu klavírního virtuosa Vladimíra Župana zazní skrytá vášeň, vroucnost i láska, a monumentální či naopak jemný zvuk varhan navodí atmosféru pokory, klidu a meditace. Souzvuk dvou královských nástrojů, zvuk vytříbené pěvecké techniky nesoucí se gotickým prostorem katedrály a nevšední a gradující dramaturgie koncertu vytváří neopakovatelný a originální hudební zážitek.
Koncerty AVE MARIA v Hradci Králové jsou opakovaně podporovány Statutárním městem Hradec Králové a staly se vyhledávanou a nedílnou součástí předvánočního kulturního vyžití občanů našeho města a okolí. V souvislosti s koncerty AVE MARIA jsou podporovány prospěšné charitativní projekty.
Letošními koncerty v katedrále podpoří pořadatelka koncertu operní pěvkyně Mgr. Ema Hubáčková projekt královéhradecké Diecézní katolické charity - Pomoc těžce postiženým - půjčovna zdravotnických pomůcek ( Huntigtonova choroba).
Od roku 2004 jsou koncerty v Hradci Králové součástí rozsáhlého cyklu AVE MARIA celostátního charakteru, cyklu předvánočních charitativně zaměřených koncertů v historických chrámových prostorách regionu Východních, Severních, Středních Čech a Prahy.
Buďte při tom a zažijte kouzelný předvánoční večer.
MGR. EMA HUBÁČKOVÁ VELMI DĚKUJE VŠEM KRÁLOVÉHRADECKÝM PARTNERŮM: FOMA BOHEMIA, spol. s r.o., KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ING. MILAN LICHTENBERG, ING. ZDENÉK KOUBA - Vodovody DK, spol. s r.o., REGIONÁLNÍ DENÍK, ČESKÝ ROZHLAS HRADEC KRÁLOVÉ
Termíny