Věneček - kurz B

Volný čas, ostatní, kultura, volný čas
Hudební doprovod: Fantasy music
Vstupné: 120,- Kč
Informace k předprodeji pro kurzisty:
3. 12. 7.00 - 16.00 - kancelář Kultury
4. 12. na hodině tanečních

Informace k předprodeji:
3. 12. 7.00 - 16.00 - kancelář Kultury
4. 12. na hodině tanečních
Tyto dny je prodej vyhrazen pouze pro kurzisty, na průkazku kurzisty budou prodány dvě vstupenky s místenkou do sálu.
Z kapacitních důvodů po dobu slavnostního nástupu bude do sálu vpuštěna osoba pouze s platnou místenkou.
Ostatní hosté mohou využít prostor balkonu, nebo vestibulu divadla.
Zbylé vstupenky pro veřejnost se budou prodávat 7. 12 2015 od 8.00 do 16.00 hodin.
Gardenky již neplatí.
Termíny