SETKÁNÍ PŘED BETLÉMEM

Divadlo, Volný čas, Hudba, Pro děti, hudba, divadlo, volný čas, pro děti
Představení pro děti od 3 let se odehrává uprostřed několika přátel, kteří se sejdou ke společnému slavení Vánoc. Zahrají si lidový příběh o narození Ježíše, aniž by tušili, kolik pravdy o nich samých je v něm skryto. Nálada příběhu je umocněna autorsky zpracovanými koledami. Za lidmi dobré vůle nese se radostná zvěst o narození Spasitele a zatvrzelosti lidského srdce. Základ scény tvoří kopie historicky i umělecky hodnotného dřevěného betléma z kostela Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích, kterou vyhotovil mistr Jan Růžička. Režie: Vítězslav Marčík. Hrají: Vítězslav Marčík, Pavel Šmíd, Jitka Weinerová a Eva Juříčková.
neděle 13. 12. ** UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin ** vstupné 70 Kč, se slevovou kartou 56 Kč ** předprodej vstupenek od 9. 11.
Termíny