Štěpánský koncert

Hudba

Přijměte pozvání Správy KRNAP na tradiční štěpánský koncert. V podání učitelů a žáků ZUŠ Karla Halíře ve Vrchlabí zazní tradiční pastorely a česká varhanní
hudba.

Kontakty

www.krnap.cz

Termíny