Alexandra Moralesová: Blau Peru, 1979-80

Film
Blau Peru je „živý film“, který umožňuje „vstup“ do nalezeného archivu. Zkoumaný nalezený archiv je souborem amatérských filmů Super8 z období 70. a 80. let, které byly nalezeny na bleším trhu na Naschmarktu ve Vídni.
Termíny