Souběžné formáty - Přímý afekt

Film
Filmový program, který kurátorsky připravila dvojice lsla Leaver-Yap a James Richards, zkoumá fenomén umělecké přímočarosti a bezprostřednosti v uměleckém žánru videa. Program je sestaven z řady uměleckých videí například z dílny Jayne Parker a Dani Leventhal a zvukových intervencí, které přímo aktivují filmové auditorium.
Termíny