M1: Světová premiéra Ostravy v Ostravě

Hudba

Staňte se svědky prvního uvedení trojkoncertu pro housle, violu, klavír a orchestr, který je věnován Ostravě.

Kent Liaong Ko mluví o své skladbě a o Ostravě.

Co Vás inspirovalo k pojmenování trojkoncertu „Ostrava“?

Když jsem dokončil svůj první koncert pro klavír, rozhodl jsem se, že napíši také trojkoncert pro housle, violu a klavír. Mé rozhodnutí podpořil jak sólový pianista, tak člověk, pro kterého jsem skladbu nahrával.  Tenkrát jsem se jim zmínil, že také Mozart měl dvojkoncert pro housle a violu a Beethoven dokonce trojkoncert pro housle, violoncello a klavír. Nicméně nikdo v historii zatím nenapsal koncert pro housle, violu a klavír.
Když jsem psal první koncert pro klavír, velmi intenzivně jsem hledal pro svůj počin vydavatele. Řada z nich například ve Vídni nebo v Německu neprojevila zájem o tvoru ve stylu klasicismu 18. století či romantismu 19. století. Po nějaké době jsem na internetu našel nahrávací společnost ze Slovenska www.musicmaster.sk  Navázal jsem kontakt s ředitelem společnosti Jaroslavem Stráňavským. Společně jsme pak jeli na schůzku s ředitelem Janáčkovy filharmonie Ostrava Janem Žemlou, na které jsme se dohodli na nahrávce. Když nahrávání skončilo, říkal jsem si, že se musím nějak za tuto skvělou práci nejen orchestru ale celého týmu odvděčit. Tehdy se zrodila myšlenka, že bych napsal skladbu pro Ostravu.

Jak byste svůj trojkoncert popsal?

První část má formu sonáty.  V některých částech, a to se mi obzvlášť líbí, působí hudba až tanečně. V podstatě by se jako taneční hudba i dala použít. Z mého pohledu je to část, ve které vykresluji své nadšení z pocitu být v Ostravě. Ve zbylých dvou částech se více či méně zaměřuji na „popis“ života v Ostravě.
Druhá část začíná smutnou a pomalou pasáží. Housle vykreslují smutnou náladu a k nim se přidává ve stejné atmosféře viola. Je to jako když manželka v životě něco postrádá a manžel pro to má pochopení.  Druhá část se zaměřuje na soužití rodiny. Třetí část je rychlé Allegro Rondo.  Díky svému rychlému tempu, ji jeden z mých přátel popsal jako „Baroko“. Podle mého pohledu bude třetí část pro interprety nejnáročnější.  Klavír hraje ve všech třech částech stěžejní roli.  Jeho postavení sice není tak zásadní jako v klavírních koncertech, ale je páteří celého díla. Také harfa hraje dosti podstatnou roli ve všech částech. Je to pro její zvuk, který miluji.  Můj profesor mně kdysi upozorňoval na to, že bych neměl používat harfu společně s klavírem, jelikož oba nástroje mají velmi podobný zvuk.  Proto se domnívám, že jsem jediný skladatel, který oba nástroje využil v takové míře. Harfu používám ve všech svým skladbách.
Mám však pro posluchače jedno varování. Jako skladatel bych byl nerad, aby některý z posluchačů bral mou interpretaci závazně. Myslím si, že autor hudby by neměl nijak omezovat posluchače v interpretaci, jelikož by tím ničil jeho představivost.  Byl bych velmi potěšen, kdyby kdokoli, kdo si představí za mým dílem nějaký příběh, přišel a podělil se o něj se mnou.  Ještě více by mě potěšilo, kdyby moje hudba inspirovala nějakého choreografa k vytvoření baletu.

Účinkují

Program:

Kent Liaong Ko – Trojkoncert „Ostrava“

Účinkují:

Jakub Černohorský – housle
Jitka Hosprová
 – viola
Matej Arendárik – klavír
Stanislav Vavřínek – dirigent

Termíny