EMIL SCHWANTNER: SOCHAŘSKÝ GÉNIUS Z TRUTNOVSKA

Výstava, Volný čas, výstava, volný čas, kultura
Výstava je pořádána u příležitosti 125. výročí narození a 60. výročí úmrtí sochařského génia Emila Schwantnera (1890 - 1956). Život tohoto umělce, který studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Josefa Václava Myslbeka i jeho asistenta Jana Štursy, je neodmyslitelně spjat s naším krajem. Narodil se v Královci na Žacléřsku, ovšem dlouhá léta měl ateliér v Trutnově, kde také v dnešní Husově ulici bydlel. Během svého působení na Trutnovsku vytvořil množství kvalitních sochařských děl. Jeho pomníky (věnované zejména padlým z první světové války) a plastiky lze dodnes nalézt nejen v Trutnově a řadě okolních obcí, ale i ve sbírkách muzeí a galerií. Vernisáž se koná ve čtvrtek 26. 11. od 17:00 hodin. Výstava potrvá do 28. 2.
Termíny