ROZDÁVÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA

Volný čas, ostatní, volný čas
Rozdávání Betlémského světla zajišťuje Skautský oddíl Český Krumlov, od 10 do 20 hodin.
Termíny