DĚTSKÝ KOLOTOČ

Volný čas, Pro děti, pro děti, volný čas
Doprovodný program adventních trhů. Zážitek především pro nejmenší návštěvníky píseckého vánočního jarmarku zajistí možnost povozit se na historickém kolotoči ručně poháněném klikou. Jízdné bude mírné.
Termíny