VEČERNÍČEK CHALOUPKA NA VRŠKU

Výstava, Volný čas, Pro děti, výstava, volný čas, pro děti, kultura
Pozvání do pohádkového světa Šárky Váchové
Možnost komentovaných prohlídek spojených s výtvarnou dílnou pro děti z MŠ a žáky 1. stupně ZŠ

Stálé expozice budou v prosinci doplněny BETLÉMY ze sbírek muzea.
Termíny