OLDŘICH SMUTNÝ - OBRAZY, KRESBY, MONOTYPY ... VÝSTAVA K 90. VÝROČÍ NAROZENÍ AUTORA

Výstava, Volný čas, výstava, volný čas, kultura
Malíř a grafik Oldřich Smutný žil a pracoval v Praze a Putimi. Obrazy Oldřicha Smutného bývají řazeny k lyrické abstrakci. Smutného dílo formovaly již zážitky z dětství. Ve druhé polovině padesátých let pak jeho tvorbu ovlivnily významně jižní Čechy, hlavně barva rybníků, v nichž se zrcadlila modrá obloha, mraky, venkovská stavení, stromy, keře či labutě. V roce 1962 si v Putimi postavil dům, kde pak pravidelně pobýval a kde také maloval. Výstava představuje průřez autorovou tvorbou.
Vernisáž se koná ve čtvrtek 8. 10. od 17:00 hod. v Debatních trámech
Termíny