ŽIVÝ BETLÉM S BETLÉMSKÝM SVĚTLEM

Volný čas, Pro děti, pro děti, kultura, volný čas
Lidští představitelé tradičních figur betléma - Josefa, Marie a tří králů se ve výpravných kostýmech a kulisách radují ze zrození Jezulátka. Betlémské pacholátko svým dechem zahřívají oslík, volek a ovečka. Vše s nadhledem z povzdálí sleduje velbloud. K živému betlému se určitě vypravte se svíčkou, protože také letos zde budou písečtí skauti rozdávat Betlémské světlo.
Termíny