NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ 2016

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference, vzdělání, ostatní
Přednáší Ing. Marta Ženíšková z MPSV
Pořádá Mextra Praha.
Hudební sál KD
Termíny