7. ADVENTNÍ MATINÉ

Volný čas, Hudba, kultura, volný čas, hudba
Komorní literárně hudební a meditační pásmo k potěše srdce, ke chvilkovému zastavení a zamyšlení nad hlubinami a tradičním i současným smyslem předvánočního času.
Pořádá Esperantský klub "La Ponto" Písek ve spolupráci s MKP, moderuje Pavla Dvořáková. Vstup volný.
Klubovna MěK Písek.
Termíny