PUTOVÁNÍ ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU

Divadlo, Volný čas, Pro děti, divadlo, kultura, volný čas, pro děti
Divadlo KAPSA Andělská Hora
Putování za vánoční hvězdou je adresováno především našim mladším a nejmladším divákům. Pokládáme za nutné jim toto vánoční téma co nejvíce přiblížit a osvětlit. A přesto v něm ponechat právě ten pohádkový nádech dětské fantazie. Vyprávění o narození Ježíše Krista, o klanění tří králů i o příchodu pastýřů je řešeno velmi citlivě s ohledem na křehkou hranici dětského vnímání dobra a zla. Celý pohádkový příběh se odehrává v bohaté dekoraci a kostýmech, které vycházejí z tradičních vánočních her. Činoherní příběh je doprovázen živým zpěvem koled českých, polských, slovenských, ale i rakouských, francouzských a španělských.
Termíny