Dílo architekta Josipa Plečnika

Výstava, Divadlo, Volný čas, divadlo, volný čas, kultura, výstava
GALERIE EVÁRIUM /I. balkon malého divadla/
Fotografie arch. Petera Pokorna, Izidora Jesenka a Sreča Rovšeka – členů Fotoklubu Anton Ažbe Škofja Loka.
Termíny