BOŽSKÁ EMA - ze života Emy Destinové

Divadlo, Volný čas, Hudba, divadlo, volný čas, kultura, hudba
Koncertní večer o světové pěvkyni s A. Tögel Kalivodovou (mezzosoprán), L. Vondráčkovou (klavír) a B. Kodetovou (mluvené slovo).
Zaznějí písně a árie G. Bizeta, P. I. Čajkovského a G. Verdiho.
sk. H - malý sál
140, 120 Kč
Termíny