Výstava Po stopách táborských Židů...

Výstava, Volný čas, výstava, volný čas, kultura
Historie táborské židovské komunity od jejího vzniku až do jejího zániku, bývalá synagoga, židovský hřbitov…domy a jejich majitelé. Výstava představí klasické židovské tradice a zvyky. K vidění jsou také hmotné předměty táborské židovské obce – chanukový svícen, židovská tóra, tradiční modlitební knihy, terezínské peníze a další. Po stopách táborských Židů…
Od října do konce listopadu proběhne za spolupráce s občanským sdružením HADASA Tábor v expozici Táborský poklad doprovodná výstava Po stopách táborských Židů...
Výstava umožní návštěvníkovi nahlédnout do „stručné“ historie táborské židovské komunity od jejího vzniku až do jejího zániku, seznámí ho s dnes již neexistující Táborskou synagogou a starým židovským hřbitovem. Prostřednictvím této výstavy taktéž nahlédneme do historie bývalých židovský domů, seznámíme se s jejich židovskými majiteli a dalšími táborskými židovskými rodinami. Na závěr pak výstava návštěvníkovi představí klasické židovské tradice a zvyky.
Součástí této výstavy jsou nejenom textově – fotografické panely, ale taktéž mnoho hmotných předmětů pocházejících z dob táborské židovské komunity. K vidění je například chanukový svícen, židovská tóra, tradiční židovské modlitební knihy, terezínské peníze a mnoho dalších zajímavých věcí.

K dispozici jsou pracovní listy.
Termíny