SKAUTI PŘIVEZOU SVĚTLO Z BETLÉMA

Volný čas, ostatní
Připalování a šíření plamínku z Betléma se stalo již neodmyslitelnou součástí adventní doby a symbolem příchodu Vánoc a narození Ježíše Krista. I letos rozvezou skauti světýlko po celé České republice. Letos se celá akce koná pod mottem „Sdílení štěstí vám přinese pokoj“. „Vždyť království Boží není v tom, co jíte a pijete, nýbrž ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha svatého. Kdo takto slouží Kristu, je milý Bohu a lidé si ho váží. A tak usilujme o to, co slouží pokoji a společnému růstu.“ Bible, Římanům (14, 17-19). Trochu historie Šíření světla přímo z Betléma je tradice započata v roce 1986 ve studiu hornorakouského ORF v Linci. Do České republiky se pak tento novodobý vánoční zvyk dostal v roce 1989, kdy přivezli první světlo čeští exiloví skauti právě z Rakouska. Plamínek zažehnutý v místě narození Ježíše Krista a nazvaný Světlo přátelství putuje ve speciálním bezpečnostním obalu letecky z Izraele do Lince, odkud se předává do 25 zemí světa a také institucím, například Evropskému parlamentu nebo OSN. Zazpíváme si koledy, povíme si něco o Betlémském světle a především rozšíříme světlo z Betléma do našich domácností. Přijďte! Srdečně Vás zve Středisko Pětilisté růže Jindřichův Hradec, Skaut ABS.
Termíny