ADVENTNÍ BENEFIČNÍ KONCERT

pro Otevřená Okna, z. ú. Účinkují žáci Základní umělecké školy v J. Hradci. Za pravdivost údajů zodpovídá pořadatel akce.
Termíny