OBĚTI ŽELEZNÉ OPONY NA JH

Kurzy, vzdělání, konference, přednáška
Předáška v rámci cyklu SCIENCE CAFÉ
Termíny