Mgr. František Škůrek: Hanuš Kafka, významný židovský klatovský rodák

Volný čas
Městská knihovna Klatovy vás zve na přednášku spojenou s představením Sborníku prací z historie a dějin umění 8/2015, vydávaného Historickou společností Klatovy. Akce se osobně zúčastní i autoři dalších příspěvků.

Termíny