Adventní koncert - Ave Maris Stella

Hudba

Přijměte pozvání na adventní koncert sboru Local Vocal v kostele sv. Klimenta na Levém Hradci v Roztokách.
Local Vocal je smíšený pěvecký sbor, který působí v Roztokách u Prahy, pod patronací sdružení Roztoč. V čele s Martinem Šmídem, se zaměruje především na italskou a českou hudbu z období pozdní renesance a baroka.

Další dokumenty k akci

  
Termíny