Temperament 430: Ryba na Vánoce

Hudba

Slavnostní koncert k poctě Jakuba Jana Ryby, letošního dvojnásobného jubilanta. Zazní ukázky z Rybovy nejen vánoční tvorby, čtení z jeho učebnice umění hudebního, hudba, kterou jakub Jan Ryba slýchával v Praze a možná také překvapení v podobě jeho potomků.
To vše v podání souboru staré hudby Temprerament 430.

Vstupenky na místě či v předprodeji v síti Ticketpro. Více info na www.retezova7.cz

Účinkují

Soubor taré hudby Temprement 430

Kontakty

www.retezova7.cz

Termíny