Lenka Palatová: Doteky motýlích křídel

Volný čas
Ochutnávka knihy Lenky Palatové Dotyky motýlích křídel aneb ...pssss, o to se nemluví. Knížka pojednává o „koloběhu“ Života na Zemi a v prvé řadě je příběhem cesty k vyššímu já. 
Je v pozitivním smyslu nabitá energií trpělivého, rozvážného hledání a nalezení vlastní cesty: cesty, která sice respektuje okolní podmínky, ale přesto je schopna zůstat „osobitou“, čistě individuální, zlatou střední cestou.
Svou „neutrálností“ totiž knížka napomáhá nezacházet do extrémů, ale s trpělivostí a rozvážností vytrvat, opravdu hledat sám sebe…, své zemské i spirituální kořeny, aniž by se příliš vzdálil „zemskému“ a zároveň aniž by v „zemském“ příliš neuvíznul…
… a pokud se člověk najde, aby se pak bez ohledu na resistenci... okolí nevzdal… svého smyslu života, své jedinečné cesty… a i v praktické rovině svou cestou šel, s odvahou „léčil“ své kořeny, dostával se s nimi svou každodenní činností do souladu a …
…aby si s plnou zodpovědností, radostí a láskou tvořil svůj život. Hravě, ale přesto s plnou vážností, dospěle.
Knížka je tedy hybatelem i průvodcem cesty k sobě…, vytváří prostor pro jemnou mentální a emocionální detoxikaci, ukazuje možné způsoby a postoje, jak se vypořádat s ranami osudu, se starými zraněními, se smrtí a smrtelností.
Více informací na www.divadlosvet.cz
Kontakty

www.retezova7.cz

Termíny